Przegląd Teatrów Pijarskich

Historia Przeglądu Teatrów Pijarskich sięga 2007 r., kiedy to pierwszy raz młodzież i dzieci ze środowisk pijarskich spotkały się w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu. Celem tego spotkania jest co roku nie tylko integracja, ale przede wszystkim zaprzyjaźnienie młodzieży ze sztuką teatralną. Ideą przeglądu jest wychowanie do dojrzałej postawy zarówno twórcy teatralnego, jak i odbiorcy spektaklu.