KAP - Kurs Animatora Pijarskiego

To propozycja skierowana do tych, którzy pragną nabyć praktyczne umiejętności w organizacji i prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem sportu, gier i zabaw terenowych. W toku kursu wyróżniamy część duchową i animacyjną. W programie pierwszej z nich znajdziemy czas na codzienną Eucharystię, formację duchową, wskazywanie miejsca Pisma Świętego i modlitwy w spotkaniach młodzieży. Druga część spotkań ma na celu przedstawienie skutecznych narzędzi pracy z grupą, prowadzenia integracji i animacji w niej oraz organizacji samych wydarzeń.