Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to wspólne określenie dla tych, którzy za wezwaniem Bożym postanowili służyć Bogu i bliźniemu, w sposób specjalny przyczyniać się do tego, aby liturgia była piękna. Członkowie LSO, ministranci i lektorzy, pełnią szczególną służbę podczas Mszy Świętej, stając się niezastąpionymi pomocnikami przy sprawowaniu Eucharystii oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych. Przez swą służbę pokazują, że uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując. W tym miejscu chcemy ukazywać piękno służby Liturgicznej Służby Ołtarza w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.