17. SMP - Dzień 1.

17. SMP - Dzień 1.

Wystartowaliśmy! Piątek 13 - dzień być może przesądnie nazywany pechowym, ale nie dla Nas! To właśnie w tym terminie rozpoczęliśmy XVII Spotkanie Młodzieży Pijarskiej.

O 19.00 miała miejsce kolacja, a po niej odbyło się uroczyste rozpoczęcie połączone z prezentowaniem się poszczególnych grup. Każda z nich miała za zadanie przedstawić jedną z wybranych postaci świętych lub błogosławionych. Grupy wykazały się ogromną kreatywnością, dzięki czemu mogliśmy obejrzeć pantomimy i  krótkie przedstawienia oraz posłuchać piosenek.

Dzień zakończyliśmy wysłuchaniem konferencji gościa przybyłego z zagranicy o. Jean'a de Dieu Tagne i modlitewnym czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem.

W tym roku swoją przygodę na SMP przeżywa prawie 700 osób! Liczymy na owocny czas.