18. SMP - Dzień 1.

18. SMP - Dzień 1.

Spotkania Młodzieży Pijarskiej osiągnęły pełnoletność! Gdy 12 października na zegarach wybiła 20.04, z ust o. Tomasza Abramowicza wybrzmiały tradycyjne już słowa głoszące, iż...

,,18. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej jest rozpoczęte!''

Temu okresowi towarzyszyć będą trzy filary:
- NIEPODLEGŁOŚCI (setna rocznica odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny),
- PEŁNOLETNOŚCI (osiemnasty jubileusz SMP),
- PRZESŁANIE Z SYNODU (łączymy się z Synodem Biskupów w Watykanie).
W związku z pierwszym filarem każda z grup miała za zadanie przygotować filmik, w którym poruszane były temat walki o niepodległość Polski. Uczestnicy szukali osób z ich rejonu, które mogłyby nam ten temat przybliżyć. Takim oto sposobem, oglądnęliśmy prace uczestników z Cieplic, Czech, Elbląga, Katowic, Krakowa, Łapsz Niżnych, Łowicza, Poznania oraz Rzeszowa. Powitaliśmy również Węgrów, którzy zaprezentowali się na scenie.
Kolejnym punktem była konferencja o. Grzegorza Misiury na temat grzechu oraz sakramentu pokuty i pojednania. Po niej nastąpiła adoracja poprowadzona przez o. Tomasza Abramowicza i animatorów. Była to też pierwsza okazja do spowiedzi.
Pierwszy dzień, choć krótki, z pewnością dostarczył wiele emocji związanych z podróżą, przyjazdem i spotkaniem dawno niewidzianych znajomych, czy też tych wynikających z realizacji punktów programu.