20. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

20. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

Udało się! Pomimo przeciwności losu 20. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej odbyło się nietypowo, bo w naszych placówkach! Sprawdźcie jak było...

Tegoroczne SMP odbywało się pod hasłem: Niech zstąpi Duch Twój! Było ono nawiązaniem do św. Jana Pawła II. Było nas ok. 300 osób z caaałej Polski - z Bolszewa, Bolesławca, Elbląga, Łowicza, Katowic, Krakowa i Rzeszowa. Spotkanie otworzył o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów za pomocą wirtualnego spotkania. Każda placówka przygotowała okrzyk, który nawiązywał do Jana Pawła II i nazwy placówki. 

Następie dzięki transmisji wysłuchaliśmy konferencji o. Piotra Różańskiego, która dotyczyła działania Ducha Świętego w naszym życiu. Po niej spotkaliśmy w grupach na spotkaniu prowadzonym przez animatorów. Czekała nas jeszcze Wyprawa otwartych oczu, podczas której mogliśmy odwiedzić miejsca związane z Janem Pawłem II. O 15.00 połączyliśmy się na wspólną Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził o. Piotr Recki sprzed Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Ostatnim punktem tego dnia była Eucharystia, po której odbyło się wspólne, wirtualne zakończenie. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu spotkamy się w Liceum w Krakowie!