Wakacyjne SMP I Dzień 2.

Wakacyjne SMP I Dzień 2.

Łowicz znamy już wzdłuż i wszerz! A co jeszcze się działo podczas drugiego dnia Wakacyjnego SMP???

Po porannej modlitwie i śniadanku, s. Monika Duc czekała już na nas z konferencją na temat znaku krzyża. Siostra zwróciła naszą uwagę na to, w jaki sposób wykonujemy znak krzyża, co on dla nas znaczy, gdzie ma swój początek. W znaku krzyża objawiła się miłość Boga, miłość Chrystusa. Krzyż ma nam przypominać nam o relacji, jaka jest między nami a Bogiem. Nasz Bóg nie jest Bogiem samotności, ale Bogiem relacji - usłyszeliśmy podczas konferencji. Warto dodać, że s. Monika jest pierwszą pijarką głoszącą konferencję podczas pijarskiego spotkania. Skoro było coś dla ducha, to teraz coś.. innego! Czas na pierwsze warsztaty poprowadzone przez br. Janusza Dudka - wycinanka łowicka w nieco odświeżonej i nowoczesnej, a przede wszystkim szybkiej formie, bo program bardzo napięty. Na Eucharystię w samo południe dotarł do nas o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Zakonu Pijarów, który przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił kazanie. Podczas niego podkreślił istotę chrztu świętego. Jezus mówi, że mamy przyjąć chrzest, ale wynurzamy się z wody na dwa sposoby. Na SMP przyjeżdża się, żeby zobaczyć, co Pan Bóg nam daje. A drugie wynurzenie, to świadomość, że Pan Bóg już zmartwychwstał, on już naprawdę żyje. To właśnie ten fakt odróżnia nas od 6 miliardów ludzi na całym świecie. My też zmartwychwstaniemy.  

Po niezwykle smacznym obiedzie pełni energii wyruszyliśmy w miasto. Dzięki wczorajszej wycieczce dzisiaj żadna z grup nie miała problemu, aby dotrzeć do 9 punktów w Łowiczu, gdzie czekały na nich kreatywne, matematyczne i logiczne zadania przygotowane specjalnie dla nas przez druha Jarosława. Po tej niezwykle ciekawej rywalizacji czekała na nas już pyszna kolacja. 

Tuż przed wieczornymi tańcami, poznaliśmy wyniki gry miejskiej! Każdej grupie udało się zbudować miasto, a do tego zgromadzić sporo złota, które pozwoliło wszystkim zająć pierwsze bądź drugie miejsce. Później klerycy poprowadzili dla nas znane i wyczekiwane tańce pijarskie. Zakończeniem dnia była adoracja Krzyża, którą przygotował dla nas o. Piotr Wiśniowski.