Wielkopostne Spotkanie LSO

Wielkopostne Spotkanie LSO

19 marca w dniu Uroczystości św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie odbyło się Spotkanie Wielkopostne Liturgicznej Służby Ołtarza z parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie oraz św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie. 

Aby dotrzeć na miejsce, grupa z Krakowa z samego rana wybrała się w podróż pociągiem do Rzeszowa. Na samym początku spotkania grupa ministrantów i lektorów pobożnie uczestniczyła w nabożeństwie drogi krzyżowej z rozważaniami dotyczącymi bycia ministrantem i lektorem na wzór słów Jezusa: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu» (Mk 10,45). Nabożeństwo drogi krzyżowej poprowadził o. Bartłomiej Koszyk SP -opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza w Krakowie-Rakowicach.

Po zakończonej modlitwie przeszliśmy grupą do naszej pijarskiej szkoły w Rzeszowie, aby tam wziąć udział w rozgrywkach sportowych. Naszej wspólnej integracji towarzyszyły takie gry zespołowe jak koszykówka, tenis stołowy i piłka nożna. Wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w spotkaniu, który miał na celu nie tylko poprawienie sprawności fizycznej i integrację, ale przede wszystkim budowanie wspólnoty wiary. Na koniec spotkania udało się nam wspólnie spożyć posiłek, przy którym był czas na wspólne rozmowy i wymienianie się doświadczeniem bycia członkiem LSO w Krakowie i Rzeszowie.

Zwieńczeniem spotkania była modlitwa z rozważaniem Ewangelii w kaplicy szkolnej, którą poprowadził o. Przemysław Suchy-opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza w Rzeszowie. Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, że udzielił nam łaski doświadczanie Jego miłości w służeniu przy Jego Ołtarzu. Dziękujemy, że nam pobłogosławił i dał możliwość spotkania się we wspólnocie wiary Liturgicznej Służby Ołtarza.