PYM 2022 I Dzień 5.

PYM 2022 I Dzień 5.

Kolejny dzień w Krakowie i czas na ostatnią konferencję, którą wygłosiła dla nas Anna Cycoń - "I am Christian". Co jeszcze wydarzyło się tego dnia? Sprawdźcie!

Ania opowiedziała nam swoją historię, jak w jej życiu umacniała się wiara, jak coraz bardziej stawała się chrześcijaninem. Mówiła, że Jezus zawsze patrzy na nas z współczuciem.  Bóg naprawdę nas kocha. Powierz swoje życie Bogu. Bycie chrześcijaninem, to relacja z Bogiem. Po prostu zaufaj mu!  zakończył nasz gość. Po konferencji ostatnie już spotkanie w międzynarodowych grupach. 

Po południu przemieściliśmy się do centrum Krakowa! Nim na Rynek Główny dotarły wszystkie grupy, animatorzy już tańczyli pijarskie tańce w tych pięknych okolicznościach. Każda z grup udała się do sześć punktów: Wawel, okno papieskie, barbakan, kościół Mariacki, Sukiennice, Teatr Słowackiego. Został jeszcze jeden, dla nas najważniejszy punk, serce Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, czyli kościół pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Pijarskiej, gdzie przeżyliśmy Eucharystię pod przewodnictwem o. Mateusza Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.  Bóg chce być miłosierny, potrzebuje tylko powodu. To krzyż Chrystusa jest powodem  mówił o. Mateusz. Jestem Twój, to zawierzenie jest najważniejsze w moim życiu. 

Wieczorem liceum i teren wokół zamienił się na miejsce gry terenowej. Uczestnicy podzieleni na grupy mieli wykonać jak najwięcej zadań w określonym czasie. Zmierzyli się z zadaniami sprawnościowymi, co można zobaczyć na zamieszczonej poniżej relacji. Dzień zakończyliśmy wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu.